کد ملی: 0056815905

نام: مرتضی

نام خانوادگی: ملاعباسی

نام پدر: محمدحسن

شناسه صنفی: 0406031930

نام املاک: الماس

تاریخ صدور پروانه: 1385/12/22

تاریخ انقضاء: 1395/12/23

آدرس: بومهن بلوار چمران تجاری الماس طبقه زیرزمین درب ورودی

فهرست