کد ملی: 0056953968

نام: منوچهر

نام خانوادگی: محمدی

نام پدر: حسن

شناسه صنفی: 0368147683

نام املاک: کیان تات

تاریخ صدور پروانه: 1399/10/20

تاریخ انقضاء: 1404/10/20

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه شهید سارو - کوچه محراب - پلاک 136/1 - طبقه همکف

فهرست