کد ملی: 0057026564

نام: داود

نام خانوادگی: زین الدین

نام پدر: علي اكبر

شناسه صنفی: 0377525244

نام املاک: املاک داود

تاریخ صدور پروانه: 1398/09/16

تاریخ انقضاء: 1403/09/16

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه توحید - کوچه دبیرستان - پلاک 62 - طبقه همکف

فهرست