کد ملی: 0058153926

نام: علی

نام خانوادگی: آسیابانی بخشایش

نام پدر: محمد

شناسه صنفی: 0467581451

نام املاک: املاک بزرگ بخشایش

تاریخ صدور پروانه: 1400/04/09

تاریخ انقضاء: 1405/04/09

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 11 - کوچه طراوت8 - خیابان طراوت - مجتمع تجاری شماره 98 - طبقه همکف - واحد 2

فهرست