کد ملی: 0058212876

نام: مسعود

نام خانوادگی: نظری

نام پدر: امين

شناسه صنفی: 0448741991

نام املاک: املاک بزرگ پردیس

تاریخ صدور پروانه: 1395/06/24

تاریخ انقضاء: 1400/06/24

آدرس: بخش بومهن - شهر شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان پیام - میدان عدالت - ساختمان مجتمع تجاری فرهنگی جام جم سایت غربی - پلاک 265 - طبقه همکف

فهرست