کد ملی: 0059997311

نام: حسین

نام خانوادگی: نیک صفا

نام پدر: رحمت اله

شناسه صنفی: 0466837987

نام املاک: املاک نیما

تاریخ صدور پروانه: 1398/07/29

تاریخ انقضاء: 1403/07/29

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز3 - خیابان طلائیه - خیابان هویزه - مجتمع تجاری اداری یاقوت - طبقه همکف - واحد 33

فهرست