کد ملی: 0060141271

نام: مرتضی

نام خانوادگی: گرشاسبی

نام پدر: داريوش

شناسه صنفی: 0377045123

نام املاک: سناتور

تاریخ صدور پروانه: 1398/04/17

تاریخ انقضاء: 1403/04/17

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز3 - خیابان دهخدا - خیابان معلم - مجتمع تجاری امید - پلاک 6 - طبقه همکف - واحد 4 -

فهرست