کد ملی: 0060246324

نام: مریم

نام خانوادگی: جعفری صدر

نام پدر: اکبر

شناسه صنفی: 0467579940

نام املاک: املاک ققنوس

تاریخ صدور پروانه: 1400/04/08

تاریخ انقضاء: 1405/04/08

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان مهتاب - بلوار فروردین جنوبی - مجتمع تجاری اداری آفتاب - طبقه همکف - واحد 4

فهرست