کد ملی: 0060302704

نام: محمد

نام خانوادگی: اصلانی

نام پدر: نادعلی

شناسه صنفی: 0466756041

نام املاک: مشاوراملاک ولیعصر

تاریخ صدور پروانه: 1398/04/24

تاریخ انقضاء: 1403/04/24

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان پیام - میدان عدالت - مجتمع تجاری ولیعصر - طبقه همکف - واحد 2

فهرست