کد ملی: 0060379227

نام: علیرضا

نام خانوادگی: قیومی جزئی

نام پدر: عبدالصمد

شناسه صنفی: 0467374705

نام املاک: املاک باتیس

تاریخ صدور پروانه: 1399/11/06

تاریخ انقضاء: 1404/11/06

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان پیام - میدان عدالت - مجتمع تجاری ولیعصر - طبقه اول - واحد 120

فهرست