کد ملی: 0060743972

نام: قاسم

نام خانوادگی: برفي زاد

نام پدر: علي

شناسه صنفی: 0467447805

نام املاک: مشاورین املاک کلبه برفی

تاریخ صدور پروانه: 1399/12/16

تاریخ انقضاء: 1404/12/16

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 11 - کوچه طراوت5 - خیابان طراوت - مجتمع تجاری شماره 15 - طبقه اول - واحد 15

فهرست