کد ملی: 0062682040

نام: جواد

نام خانوادگی: مهاجرایروانی

نام پدر: عباس

شناسه صنفی: 0466561897

نام املاک: مهاجر

تاریخ صدور پروانه: 1397/10/12

تاریخ انقضاء: 1402/10/12

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز4 - خیابان عرش - کوچه عرش2 - مجتمع تجاری شقایق - پلاک 92 - طبقه زیر زمین - واحد 5

فهرست