کد ملی: 0062703617

نام: سيدامير

نام خانوادگی: سجادي

نام پدر: سيدحسن

شناسه صنفی: 0437636792

نام املاک: امیر

تاریخ صدور پروانه: 1400/03/26

تاریخ انقضاء: 1405/03/26

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان پیام - میدان عدالت - مجتمع تجاری ولیعصر - طبقه همکف - واحد 17

فهرست