کد ملی: 0065715497

نام: محسن

نام خانوادگی: چرختابیان

نام پدر: کریم

شناسه صنفی: 0466812031

نام املاک: املاک افق

تاریخ صدور پروانه: 1398/07/01

تاریخ انقضاء: 1403/07/01

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان پیام - میدان عدالت - ساختمان تجاری ولیعصر - طبقه همکف - واحد 68

فهرست