کد ملی: 0065925254

نام: مرتضی

نام خانوادگی: فراهانی

نام پدر: مصطفي

شناسه صنفی: 0367845160

نام املاک: املاک فرخ

تاریخ صدور پروانه: 1398/11/13

تاریخ انقضاء: 1403/11/13

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - میدان عدالت - بلوار سفیر امید - مجتمع تجاری اداری آسمان - طبقه اول - واحد 28

فهرست