کد ملی: 0066723345

نام: محمد

نام خانوادگی: دنیادوست

نام پدر: مرتضی

شناسه صنفی: 0467244036

نام املاک: مسکن بزرگ پردیس

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/11

تاریخ انقضاء: 1404/08/11

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان پیام - خیابان عمران - مجتمع نگاران - طبقه همکف - واحد 45

فهرست