کد ملی: 0068403453

نام: امیر

نام خانوادگی: امیری راد

نام پدر: حسن

شناسه صنفی: 0420901723

نام املاک: امیر

تاریخ صدور پروانه: 1399/07/24

تاریخ انقضاء: 1404/07/24

آدرس: منطقه صنعتی کمرد - روستای جاجرود - منطقه صنعتی کمرد - خیابان دوستان (15متری اول کمرد) - خیابان صنعت غربی - پلاک 242 - طبقه همکف

فهرست