کد ملی: 0068405510

نام: میثم

نام خانوادگی: امین محلاتی

نام پدر: محمود

شناسه صنفی: 0437328785

نام املاک: ایده

تاریخ صدور پروانه: 1391/08/23

تاریخ انقضاء: 1401/08/22

آدرس: پردیس فاز 2 مجتمع تجاری نام آوران ط همکف

فهرست