کد ملی: 0068729944

نام: رضا

نام خانوادگی: جهان تیغ

نام پدر: غلامحسین

شناسه صنفی: 0382582134

نام املاک: املاک نیلی

تاریخ صدور پروانه: 1393/06/06

تاریخ انقضاء: 1398/06/06

آدرس: فاز2 تجاری نام آوران

فهرست