کد ملی: 0068750821

نام: کیانوش

نام خانوادگی: زاهدی پناه

نام پدر: داريوش

شناسه صنفی: 0406159355

نام املاک: زاهدی

تاریخ صدور پروانه: 1399/03/19

تاریخ انقضاء: 1404/03/19

آدرس: بومهن - بومهن - خیابان امیرکبیر - بلوار امام خمینی (ره) - پلاک 314 - طبقه اول

فهرست