کد ملی: 0069191360

نام: مهدی

نام خانوادگی: نوازنی

نام پدر: احمدرضا

شناسه صنفی: 0437382563

نام املاک: زاهدی

تاریخ صدور پروانه: 1399/01/30

تاریخ انقضاء: 1404/01/30

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان پیام - میدان عدالت - مجتمع تجاری ولیعصر - طبقه اول - واحد 87

فهرست