کد ملی: 0069191360

نام: مهدی

نام خانوادگی: نوازنی

نام پدر: احمدرضا

شناسه صنفی: 0165590992

نام املاک: زیتون

تاریخ صدور پروانه: 1388/07/11

تاریخ انقضاء: 1398/07/11

آدرس: بومهن-فاز1-میدان عدالت-مجنمع ولیعصر-ط اول-پ87 87

فهرست