کد ملی: 0069343871

نام: سید مصطفی

نام خانوادگی: منافی

نام پدر: سید صالح

شناسه صنفی: 0447602317

نام املاک: اتو رالی

تاریخ صدور پروانه: 1395/05/26

تاریخ انقضاء: 1400/05/26

آدرس: بومهن - بومهن - خیابان کارواش - بلوار امام خمینی (ره) - پلاک 142 - طبقه همکف

فهرست