کد ملی: 0069347751

نام: ابوالفضل

نام خانوادگی: بیک مراد

نام پدر: قدمعلي

شناسه صنفی: 0402897609

نام املاک: بیک مراد

تاریخ صدور پروانه: 1399/06/26

تاریخ انقضاء: 1404/06/26

آدرس: کرشت - روستای کرشت - (کرشت) - خیابان ماملو - بلوار خلیج فارس - پلاک 52 - طبقه همکف

فهرست