کد ملی: 0069444099

نام: مهدی

نام خانوادگی: صوری

نام پدر: احمد

شناسه صنفی: 0404249670

نام املاک: صوری

تاریخ صدور پروانه: 1391/11/15

تاریخ انقضاء: 1401/11/14

آدرس: منطقه صنعتی کمرد - روستای جاجرود - منطقه صنعتی کمرد - جاده تهران آبعلی - خیابان کارگر - پلاک 13 - طبقه همکف

فهرست