کد ملی: 0069703930

نام: مجید

نام خانوادگی: رضوانی اشلقی

نام پدر: رضا

شناسه صنفی: 0466779292

نام املاک: داتیس

تاریخ صدور پروانه: 1398/05/20

تاریخ انقضاء: 1403/05/20

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان پیام - میدان عدالت - مجتمع تجاری ولیعصر - طبقه دوم - واحد 155

فهرست