کد ملی: 0069772886

نام: علیرضا

نام خانوادگی: سیری

نام پدر: سیف اله

شناسه صنفی: 0466878562

نام املاک: املاک سپید

تاریخ صدور پروانه: 1398/09/14

تاریخ انقضاء: 1403/09/14

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 11 - بلوار شهید صیاد شیرازی - خیابان فاز 11 - طبقه همکف

فهرست