کد ملی: 0069892997

نام: امیر

نام خانوادگی: شاه حسینی

نام پدر: علی اصغر

شناسه صنفی: 0467410174

نام املاک: املاک آسمان آبی

تاریخ صدور پروانه: 1399/11/26

تاریخ انقضاء: 1404/11/26

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 11 - کوچه طراوت8 - خیابان طراوت - مجتمع تجاری شماره 98 - طبقه همکف - واحد 5

فهرست