کد ملی: 0069926972

نام: میثم

نام خانوادگی: حمیدی

نام پدر: بیژن

شناسه صنفی: 0467366713

نام املاک: مشاور املاک مهندس حمیدی

تاریخ صدور پروانه: 1399/11/01

تاریخ انقضاء: 1404/11/01

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز3 - بلوار شهید احمد کاظمی - خیابان شهید علی تمدن - مجتمع تجاری خاتم - طبقه اول - واحد 13

فهرست