کد ملی: 0070058938

نام: محمدجواد

نام خانوادگی: روحانی

نام پدر: ابوالفضل

شناسه صنفی: 0466844786

نام املاک: رهام (آسمان)

تاریخ صدور پروانه: 1398/08/08

تاریخ انقضاء: 1403/08/08

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - میدان عدالت - بلوار سفیر امید - ساختمان تجاری اداری آسمان - طبقه اول - واحد 22

فهرست