کد ملی: 0070100128

نام: مهدی

نام خانوادگی: درفکی

نام پدر: محمدعلی

شناسه صنفی: 0461636021

نام املاک: چمران

تاریخ صدور پروانه: 1395/11/11

تاریخ انقضاء: 1400/11/11

آدرس: بومهن ، بومهن ، کوچه نسترن ، خیابان شهید چمران ، پلاک 24 ، طبقه همکف

فهرست