کد ملی: 0070193002

نام: حسام

نام خانوادگی: افضلی

نام پدر: محمد

شناسه صنفی: 0412004479

نام املاک: اطلاعات مسکن فراز

تاریخ صدور پروانه: 1399/04/28

تاریخ انقضاء: 1404/04/28

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه شهید سارو - کوچه محراب - پلاک 136.2 - طبقه همکف

فهرست