کد ملی: 0070194912

نام: عباس

نام خانوادگی: آبشاری

نام پدر: مهدی

شناسه صنفی: 0466253856

نام املاک: ابشاری

تاریخ صدور پروانه: 1396/11/10

تاریخ انقضاء: 1401/11/10

آدرس: یله سنجر ، منطقه صنعتی کمرد ، خیابان ورودی دوم پمپ بنزین ، جاده تهران آبعلی ، پلاک 78 ، طبقه همکف

فهرست