کد ملی: 0070306389

نام: امیر

نام خانوادگی: فرخی بدر

نام پدر: احمد

شناسه صنفی: 0467293209

نام املاک: اناهید

تاریخ صدور پروانه: 1399/09/20

تاریخ انقضاء: 1404/09/20

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - میدان عدالت - بلوار سفیر امید - مجتمع تجاری اداری آسمان - طبقه منفی 1 - واحد 10

فهرست