کد ملی: 0070379629

نام: بهنام

نام خانوادگی: سیفی قلیچ خانلو

نام پدر: کامران

شناسه صنفی: 0467473656

نام املاک: خانه تو

تاریخ صدور پروانه: 1399/12/27

تاریخ انقضاء: 1404/12/27

آدرس: امامزاده قاسم - روستای کرشت - شهرک بهار طلائیه - خیابان شهرک بهار طلائیه - خیابان فاز2 - مجتمع صدف - پلاک 34 - طبقه همکف

فهرست