کد ملی: 0070481857

نام: سیدامیر

نام خانوادگی: لقائی

نام پدر: سیدعلی اکبر

شناسه صنفی: 0437929615

نام املاک: لقایی

تاریخ صدور پروانه: 1387/05/19

تاریخ انقضاء: 1397/05/18

آدرس: بومهن خ سپاه کوچه نسترن جنب پلاک 36

فهرست