کد ملی: 0070540497

نام: عابدین

نام خانوادگی: نظری

نام پدر: احد

شناسه صنفی: 0465312081

نام املاک: مشاوراملاک البرز

تاریخ صدور پروانه: 1395/12/11

تاریخ انقضاء: 1400/12/11

آدرس: بومهن ، بومهن ، بومهن ، خیابان شهید حق وردیان ، پلاک 97 ، طبقه همکف

فهرست