کد ملی: 0070548307

نام: مصطفی

نام خانوادگی: شفقی کیوان

نام پدر: نریمان

شناسه صنفی: 0467536919

نام املاک: املاک شفق

تاریخ صدور پروانه: 1400/03/08

تاریخ انقضاء: 1405/03/08

آدرس: ناحیه صنعتی خرمدشت - روستای کرشت - خرمدشت - بلوار اصلی خرمدشت - جاده تهران دماوند - پلاک 456 - طبقه همکف

فهرست