کد ملی: 0071778012

نام: محسن

نام خانوادگی: چگینی

نام پدر: مسیب

شناسه صنفی: 0401180614

نام املاک: کارگزاران املاک محسن

تاریخ صدور پروانه: 1393/08/14

تاریخ انقضاء: 1394/08/14

آدرس: بومهن خیابان حق وردیان روبروی شهرک طلاییه نبش کوچه نگین

فهرست