کد ملی: 0072524881

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: ادیبی فرد

نام پدر: محمدجواد

شناسه صنفی: 0453679179

نام املاک: حمید

تاریخ صدور پروانه: 1395/08/22

تاریخ انقضاء: 1400/08/22

آدرس: یله سنجر ، منطقه صنعتی کمرد ، خ آنتن مریخ ، نبش خ صنعت غربی ، پلاک 255 ، طبقه همکف

فهرست