کد ملی: 0072899034

نام: وحید

نام خانوادگی: هادی دولابی فرد

نام پدر: حسن

شناسه صنفی: 0466174680

نام املاک: 121

تاریخ صدور پروانه: 1396/08/23

تاریخ انقضاء: 1401/08/23

آدرس: شهرجدیدپردیس ، شهرپردیس فاز1 ، خیابان پیام ، میدان عدالت ، مجتمع تجاری ولیعصر ، طبقه همکف ، واحد 12(225جدید)

فهرست