کد ملی: 0073495719

نام: محسن

نام خانوادگی: حسنی

نام پدر: محمدحسن

شناسه صنفی: 0466900551

نام املاک: املاک حسنی

تاریخ صدور پروانه: 1398/10/04

تاریخ انقضاء: 1403/10/04

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز2 - میدان امام خمینی (ره) - بلوار خلیج فارس - مجتمع تجاری بهارستان - پلاک 231 - طبقه اول - واحد 84 -

فهرست