کد ملی: 0074127209

نام: سیدمحمدعلی

نام خانوادگی: شجاع السادات

نام پدر: سیدمحمود

شناسه صنفی: 0466803375

نام املاک: مسکن برتر

تاریخ صدور پروانه: 1398/06/23

تاریخ انقضاء: 1403/06/23

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان پیام - میدان عدالت - مجتمع تجاری ولیعصر - پلاک 223 - طبقه همکف - واحد 13 -

فهرست