کد ملی: 0075694581

نام: اصغر

نام خانوادگی: ایرانی

نام پدر: رضا

شناسه صنفی: 0437326231

نام املاک: هخامنش

تاریخ صدور پروانه: 1399/02/10

تاریخ انقضاء: 1404/02/10

آدرس: بومهن - بومهن - خیابان گلستان - خیابان شهدای بومهن - پلاک 114 - طبقه همکف

فهرست