کد ملی: 0076089169

نام: عباس

نام خانوادگی: براتی

نام پدر: محمد

شناسه صنفی: 0467068663

نام املاک: املاک سمیر

تاریخ صدور پروانه: 1399/03/13

تاریخ انقضاء: 1404/03/13

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه دوستان - خیابان اسلامی - پلاک 15 - طبقه همکف

فهرست