کد ملی: 0078636231

نام: فرید

نام خانوادگی: قاسمی

نام پدر: حمیدرضا

شناسه صنفی: 0467079798

نام املاک: املاک گها

تاریخ صدور پروانه: 1399/03/22

تاریخ انقضاء: 1404/03/22

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان پروین اعتصامی - خیابان حافظ - مجتمع تجاری گلها - طبقه همکف - واحد 9

فهرست