کد ملی: 0078727464

نام: امید

نام خانوادگی: قلی هروی

نام پدر: حسين

شناسه صنفی: 0382309341

نام املاک: املاک هروی

تاریخ صدور پروانه: 1398/12/08

تاریخ انقضاء: 1403/12/08

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه بهار دوم - کوچه بهار - پلاک 14 - طبقه همکف

فهرست