کد ملی: 0078870641

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: سبزی

نام پدر: قربانعلی

شناسه صنفی: 0466815156

نام املاک: املاک عدالت

تاریخ صدور پروانه: 1398/07/04

تاریخ انقضاء: 1403/07/04

آدرس: امامزاده قاسم - شهرک بهار طلائیه - خیابان علم و صنعت - خیابان اصلی طاهرآباد - ساختمان نگین - پلاک 55 - طبقه همکف

فهرست