کد ملی: 0078980577

نام: کیانوش

نام خانوادگی: تاتینا

نام پدر: جمال

شناسه صنفی: 0467389496

نام املاک: املاک تات

تاریخ صدور پروانه: 1399/11/13

تاریخ انقضاء: 1404/11/13

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه دیانت پور - کوچه شهید سلیمانی - پلاک 234 - طبقه همکف

فهرست