کد ملی: 0079022650

نام: رسول

نام خانوادگی: نظری علی بیک کندی

نام پدر: احد

شناسه صنفی: 0401914532

نام املاک: نظری

تاریخ صدور پروانه: 1393/08/28

تاریخ انقضاء: 1394/08/28

آدرس: بومهن بلوار امام خمینی(ره) خ شهید حق وردیان سر نبش کوچه گلها ساختمان گلها

فهرست